შრომის დაცვის საერთაშორისო დღე

ყოველწლიურად 28 აპრილს სამუშაო უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო დღე ხელს უწყობს პროფესიული უბედური შემთხვევებისა და დაავადებების პრევენციას მსოფლიოში.

ეს არის ცნობიერების ამაღლების კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს საერთაშორისო ყურადღების გამახვილებას პრობლემის სიმძაფრესა და  უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის კულტურის პოპულარიზაციის აუცილებლობაზე, რათა შემცირდეს სამსახურთან დაკავშირებული სიკვდილიანობისა და დაზიანების რაოდენობა.

გაეროს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია 2003 წლის 28 აპრილიდან აღნიშნავს რა შრომის დაცვის დღეს, ხელს უწყობს პროფესიული უბედური შემთხვევებისა და დაავადებების პრევენციას.

ჩვენი გუნდი ზრუნავს საქართველოში შრომის უსაფრთხოების კულტურის განვითარებასა და მომსახურების მაღალი სტანდარტის შექმნაზე!

MBG Safety - თქვენი შრომის უსაფრთხოების გარანტი!

კალათაში: 0 ც.

ჯამურად: 0

0

შეკვეთის გაფორმება კალათის გასუფთავება

სულ: