პირველადი დახმარება

ჩვენი სერთიფიცირებული ოფიცრები ჩაატარებენ თქვენს კომპანიაში პირველადი დახმარების ინსტრუქტაჟს, თუ როგორ გავუწიოთ ადამიანს პირველადი დახმარება და როგორ მოვიქცეთ კრიტიკულ სიტუაციებში.

პირველადი დახმარების ტრენინგი გადამწყვეტ როლს თამაშობს სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და თანამშრომლების კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. 

 პირველადი დახმარების ინსტრუქტაჟი თანამშრომლებს აწვდის აუცილებელ უნარებსა და ცოდნას (CPR-ის ჩატარება, სისხლდენის კონტროლი ან დაზიანებების სტაბილიზაცია), რათა ეფექტურად უპასუხონ საგანგებო სიტუაციებს, სამედიცინო დახმარების მოსვლამდე. 

საგანგებო სიტუაციების დროულად მოგვარების მზადყოფნით, ობიექტის პერსონალს შეუძლია მინიმუმამდე დაიყვანოს დაზიანებების სიმძიმე, თავიდან აიცილონ გართულებები და გადაარჩინონ სიცოცხლეც კი.

უფრო მეტიც, პირველადი დახმარების ტრენინგი თანამშრომლებს აძლევს მოტივაციას მიიღონ პროაქტიული ზომები პოტენციური საფრთხის იდენტიფიცირებისა და თავიდან არიდების მიზნით.

საერთო ჯამში, კომპანიის მიერ პირველადი დახმარების ტრენინგში ინვესტიცია აჩვენებს თანამშრომლების კეთილდღეობისადმი ერთგულებას და ქმნის უფრო უსაფრთხო, დაცულ სამუშაო გარემოს.

კალათაში: 0 ც.

ჯამურად: 0

0

შეკვეთის გაფორმება კალათის გასუფთავება

სულ: