თანამშრომლების სწავლება

შრომის უსაფრთხოების დაცვა გუნდური სამუშაოა.

თქვენი ორგანიზაციის თითოეული თანამშრომლისთვის შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ტრენინგის ჩატარება და უსაფრთხოების ნორმების გაცნობა, რაც დაეხმარება მათ, საკუთარი როლის გათავისებაში ყოველ სიტუაციაში.

კალათაში: 0 ც.

ჯამურად: 0

0

შეკვეთის გაფორმება კალათის გასუფთავება

სულ: