სურსათის უვნებლობა, HACCP

სურსათის უვნებლობა გულისხმობს სურსათით გამოწვეული რისკებისგან ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვას. ეს არის კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც კონკრეტული სასურსათო პროდუქტი მისი მიზნობრივად მომზადების ან/და მოხმარების შემთხვევაში ზიანს არ აყენებს მომხმარებელს.

რას მოიცვას ხარისხის კონტროლი?

  • ინსპექტირება
  • მონიტორინგი
  • ზედამხედველობა
  • დოკუმენტური შემოწმება
  • ნიმუშის აღება
  • HACCP აუდიტი

რა არის HACCP?

Hazard _ საფრთხის
Analyse _ ანალიზი
Critical _ კრიტიკული
Control _ საკონტროლო
Point _ წერტილები

HACCP ეს არის სურსათის წარმოების მართვის სისტემა, რომელიც წარმოების, შენახვის და დისტრიბუციის ეტაპებზე აფასებს სურსათის უვნებლობისთვის რელევანტურ ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ საფრთხეებს.

კალათაში: 0 ც.

ჯამურად: 0

0

შეკვეთის გაფორმება კალათის გასუფთავება

სულ: