სურსათის უვნებლობა, HACCP

სურსათის უვნებლობა მრავალგანზომილებიანი საკითხია. იგი ერთნაირად მოითხოვს სახელმწიფოს, მომხმარებლების, მწარმოებლების, ფერმერებისა და მკვლევრების ძალისხმევასა და ურთიერთმხარდაჭერას.

ობიექტური რეალობის გათვალისწინებით, სრულიად უსაფრთხო სურსათი არ არსებობს. საფრთხე, მისი კლასიკური განმარტებით, “წარმოადგენს ისეთ ბიოლოგიურ, ქიმიურ ან ფიზიკურ აგენტს, რომელმაც სასურსათო პროდუქტში ან ცხოველის საკვებში მოხვედრის შემთხვევაში შესაძლებელია ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას ან სიცოცხლეს."

სურსათის უვნებლობა გულისხმობს სურსათით გამოწვეული რისკებისგან ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვას. ეს არის კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც კონკრეტული სასურსათო პროდუქტი მისი მიზნობრივად მომზადების ან/და მოხმარების შემთხვევაში ზიანს არ აყენებს მომხმარებელს.

რას მოიცვას ხარისხის კონტროლი?

  • ინსპექტირება
  • მონიტორინგი
  • ზედამხედველობა
  • დოკუმენტური შემოწმება
  • ნიმუშის აღება
  • HACCP აუდიტი

რა არის HACCP?

Hazard _ საფრთხის
Analyse _ ანალიზი
Critical _ კრიტიკული
Control _ საკონტროლო
Point _ წერტილები

HACCP ეს არის სურსათის წარმოების მართვის სისტემა, რომელიც წარმოების, შენახვის და დისტრიბუციის ეტაპებზე აფასებს სურსათის უვნებლობისთვის რელევანტურ ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ საფრთხეებს.

HACCP არის საერთაშორისოდ აღიარებული სისტემა, რომელიც ეხმარება სასურსათო ბიზნესს, რათა თავიდან აიცილონ სურსათის უვნებლობის წინაშე არსებული საფრთხეები. წარმოების პროცესში კრიტიკული საკონტროლო წერტილების იდენტიფიცირებით, HACCP უზრუნველყოფს საკვების მოხმარების უსაფრთხოებას, ამცირებს პროდუქტის გაყიდვიდან ამოღების რისკს და ეხმარება მწარმოებელს მომხმარებლის კმაყოფილებისა და ლოიალობის შენარჩუნებაში.

კალათაში: 0 ც.

ჯამურად: 0

0

შეკვეთის გაფორმება კალათის გასუფთავება

სულ: