აკრედიტებული კადრის გამოყოფა

კომპანია თითოეულ ორგანიზაციაში გამოყოფს აკრედიტებულ კადრს/შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტს, 
რომელიც პასუხისმგებელი იქნება თითოეული თანამშრომლის ჯანმრთელობასა და ობიექტში ეფექტური შრომის 
უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბებაზე.

კალათაში: 0 ც.

ჯამურად: 0

0

შეკვეთის გაფორმება კალათის გასუფთავება

სულ: