სასაწყობე ერგონომიკა

MBG Safety გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების სრულ მომსახურებას, მათ შორის, სასაწყობე ერგონომიკის სისტემის შექმნას თქვენს ობიექტზე. 

 თავიდან აირდეთ შრომის უსაფრთხოების ისეთი რისკები, როგორებიცაა:

▪️ დასაწყობებული ნივთების ვარდნა;
▪️ ავარიები;
▪️ მანქანა-დანადგარების გაუმართავობის შედეგად მიღებული დაზიანებები;
▪️ სამუშაო ადგილის არასწორი დიზაინისა და განმეორებადი მოძრაობების შედეგად მიღებული ჯანმრთელობის საფრთხეები;
▪️ ელექტროშოკი, დამწვრობა  და ხანძარი;
▪️ ცუდი ვენტილაციისა და ჰაერის დაბინძურების შედეგად ჯანმრთელობის პოტენციური ზიანი და სხვ.

დამსაქმებლებისთვის აუცილებელია რეგულარულად ჩაატარონ რისკის შეფასება, დანერგონ უსაფრთხოების პროტოკოლები და უზრუნველყონ შესაბამისი ტრენინგი საწყობებში უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შესაქმნელად.

კალათაში: 0 ც.

ჯამურად: 0

0

შეკვეთის გაფორმება კალათის გასუფთავება

სულ: